Periodical information
三才期刊采编系统
Acquisition System

(1993年创刊 半月刊)
Sponsors
Chinese Anti-cancer Association
Shaanxi Anti-cancer Association of China
Shaanxi Cancer Institute 
Editing & Publishing
Editorial Board of Journal of Modern Oncology
309 Yanta West Road Xi'an Shaanxi Province 710061, P.R.China
Tel:0086-029-85578876
0086-029-85277356
0086-029-85276012
Fax:0086-029-85277356
http://www.xdzlyx.com/
E-mail:sxzlyx@263.net
Chief of Magazine Agency
Geng Qingyi(耿庆义)
Editor-in-Chief & Managing Director
Li Shuye(李树业)
Honorary editor in chief
Fan Daiming(樊代明)
Hao Xishan(郝希山)
Subscriptions
Domestic
Local Post Offices,China Post subscription code 52-297
Overseas
China International Book Trading Corporation
P.O.Box 399,Beijing 100044,China. Code No:M1985
Licence for Advertising
Shaanxi Industrial Commer-cial:6100004000094
Printing
Printing Branch of Xi'an Haoxuan printing Co.Ltd 
CSSN
ISSN 1672-4992
CN 61-1415/R
Price
RMB ¥10.00
US $6.00
    "Modern Oncology" (ISSN1672-4992, CN61-1415/R, semimonthly publication) is a nation-level domestic and foreign public released oncology periodical, proved by "Ministry of Chinese Science and Technique" and "News Publication Administration", also is one of the series periodicals of Chinese Anti-cancer Association. The journal is sponsored by Chinese Anti-cancer Association, Shaanxi Anti-cancer Association of China, Shaanxi Cancer Institute, Shaanxi Medical Academy of China and is managed by Shaanxi Scientific Technical Association. This journal is included by "Source Journals for Chinese Scientific and Technical Papers and Citations", "Chinese Scientific and Technical Core Periodical","A Guide to the Core Journals of China" , "Chemical Abstracts of USA", "Japan Science and Technology Agency(Chinese Bibliographic Database), JST China”, "Chinese Journal Net", "Chinese Academic Journal (CD-ROM Version) Full Text Database", "China Core Journals (Selection) Database", "Chinese Biomedical Literature Database", also is the full text internet journal of "Wanfang Data-Digital Periodical ", the source journal of "China Abstracts of Academic Periodicals"and "Chinese Medical Abstract•Oncology".更多...
[XU Rui,QIAN Jun,ZHANG Mingliang,ZHANG Ligong,GUO Chenxu,YIN Faxiang,CHU Yunmian]
2024 14 [Abstract]()
[LIU Zhijin1,ZHANG Jian1,GAN Lin1,LYU Xiaobin1,2,ZHANG Weihua3,XU Jun1]
2024 14 [Abstract]()
[NI Linfeng1,WANG Wei1,PANG Min2,LIU Chaofeng2,WANG Hailong1,SUN Yan3]
2024 14 [Abstract]()
[MENG Liang1,WANG Yuefei1,TAO Liang1,FAN Wen1,TU Qin1,ZHU Yuan1,YU Xiaoxiang1,DAI Xiaoqin2]
2024 14 [Abstract]()
[ZHA Chengpeng,LI Lei,RAO Jinhui,ZHANG Wenda,LEI Qian,XIE Tao,ZHANG Minyue,SUN Chuanzheng]
2024 14 [Abstract]()
[GUO Jiayi1,HAN Yuanxing2,SONG Zhengyu1,ZHANG Haiping1,EDRISAWUT1,3]
2024 14 [Abstract]()
[LI Wan,LI Mengyan,LIU Xianwen,LYU Yuanyuan,MA Yuqing]
2024 14 [Abstract]()
[LI Zhuang1,WANG Shanshan2,DING Lirong1,SU Zhen1,LIU Hailin1,TAO Guoquan1,ZHANG Zhijie1]
2024 14 [Abstract]()
[WANG Ye,ZHANG Linlin,CHI Zuofei,SUN Ruowen,JIANG Zehui,XU Gang]
2024 14 [Abstract]()
[LI Bin1,2,HE Dongling1,JIANG Dewen1,2,LYU Qing1,2,ZHOU Xiao1,2,LIU Yanjie1,2]
2024 14 [Abstract]()
[ZHANG Jiaqi1,2,WANG Hui3,LI Haining1,ZHANG Li2,ZHANG Ming1]
2024 14 [Abstract]()
[WANG Zhi1,2,3,HE Changhai2,DONG Biao1,QIU Xuede3,LI Baoan2,ZHAO Qi2,WANG Hong2,ZHU Haidong2,LIU Junfeng2,LIU Zhengdao2,LYU Mingzhu4,JI]
2024 14 [Abstract]()
[CAO Wenjing1,2,SONG Xuan2,ZHANG Zongliang3,YUAN Jiangshui2,SONG Weiqing1,2]
2024 14 [Abstract]()
[MA Jing1,FENG Zehui2,DANG Miao2,XING Jinliang2,FANG Fang1,LIU Yang3]
2024 14 [Abstract]()
[FANG Yi1,GUO Xueyao1,SHAO Hongjing1,ZHENG Xiaoyun1,LIU Ye1,LI Yang2]
2024 14 [Abstract]()
[WU Jianze1,2,WANG Dequan1,2,CHEN Huiguang1,2,LI Jia1,2,WU Qingming1,3]
2024 14 [Abstract]()
[HE Xiuling1,WANG Quan2,DUAN Xuezhang2]
2024 14 [Abstract]()
[XU Libo1,2,YUAN Kaikun1,2,LI Qingsong1,2]
2024 14 [Abstract]()
[ZHANG Weilin1,WU Yadong2]
2024 14 [Abstract]()