Periodical information
三才期刊采编系统
Acquisition System

(1993年创刊 半月刊)
Sponsors
Chinese Anti-cancer Association
Shaanxi Anti-cancer Association of China
Shaanxi Cancer Institute 
Editing & Publishing
Editorial Board of Journal of Modern Oncology
309 Yanta West Road Xi'an Shaanxi Province 710061, P.R.China
Tel:0086-029-85578876
0086-029-85277356
0086-029-85276012
Fax:0086-029-85277356
http://www.xdzlyx.com/
E-mail:sxzlyx@263.net
Chief of Magazine Agency
Geng Qingyi(耿庆义)
Editor-in-Chief & Managing Director
Li Shuye(李树业)
Honorary editor in chief
Fan Daiming(樊代明)
Hao Xishan(郝希山)
Subscriptions
Domestic
Local Post Offices,China Post subscription code 52-297
Overseas
China International Book Trading Corporation
P.O.Box 399,Beijing 100044,China. Code No:M1985
Licence for Advertising
Shaanxi Industrial Commer-cial:6100004000094
Printing
Printing Branch of Xi'an Haoxuan printing Co.Ltd 
CSSN
ISSN 1672-4992
CN 61-1415/R
Price
RMB ¥10.00
US $6.00
    "Modern Oncology" (ISSN1672-4992, CN61-1415/R, semimonthly publication) is a nation-level domestic and foreign public released oncology periodical, proved by "Ministry of Chinese Science and Technique" and "News Publication Administration", also is one of the series periodicals of Chinese Anti-cancer Association. The journal is sponsored by Chinese Anti-cancer Association, Shaanxi Anti-cancer Association of China, Shaanxi Cancer Institute, Shaanxi Medical Academy of China and is managed by Shaanxi Scientific Technical Association. This journal is included by "Source Journals for Chinese Scientific and Technical Papers and Citations", "Chinese Scientific and Technical Core Periodical","A Guide to the Core Journals of China" , "Chemical Abstracts of USA", "Japan Science and Technology Agency(Chinese Bibliographic Database), JST China”, "Chinese Journal Net", "Chinese Academic Journal (CD-ROM Version) Full Text Database", "China Core Journals (Selection) Database", "Chinese Biomedical Literature Database", also is the full text internet journal of "Wanfang Data-Digital Periodical ", the source journal of "China Abstracts of Academic Periodicals"and "Chinese Medical Abstract•Oncology".更多...
[GUI Pengcheng1,2,QIU Rong2,WEI Lirong2,TENG Xiaoyan2,DU Yuzhen1,2]
2023 13 [Abstract]()
[WANG Hongkai1,2,TANG Hao1,ZHU Shida1,CHEN Kai1,YUAN Shujie1,HU Junzu1,2]
2023 13 [Abstract]()
[HU Xianhua1,ZHANG Rendan2,YAO Jiaxin1,ZHAO Chunyan3,MU Bo4]
2023 13 [Abstract]()
[XIA Tianhong1,2,YUAN Shaobin2,CAO Xiaomeng2,GUO Changan3,WANG Wenjie4,LIU Hongbin1,2]
2023 13 [Abstract]()
[YAN Minyu1,2,LI Bingrong2,JIANG Juntao3,LIU Peng2,YUAN Long2,GENG Zixiang2,LING Lele2,LI Zan4,SUI Hua4,ZHANG Bimeng1,2]
2023 13 [Abstract]()
[AI Mengsheng1,SHEN Yang1,GAO Mingyu1,ZHANG Qinghua1,FEI Wei1,2]
2023 13 [Abstract]()
[ZHOU Rubao,GUO Zonghua,YANG Jun,XU Wei,ZHAO Kedong,RAO Zhigang,KONG Dongbo,JIANG Botao]
2023 13 [Abstract]()
[WANG Shuang1,RONG Xuezhu2,WANG Si3,LI Zhen2,LIU Yang2]
2023 13 [Abstract]()
[XIE Wenfu,WEI Mingyong,SHI Xiaoqiong,PENG Xue,HE Meilin,SHU Qiao]
2023 13 [Abstract]()
[WU Zhaoying,XIE Hao,ZOU Junwei,ZHANG Lei,HUANG Yong]
2023 13 [Abstract]()
[DUAN Shuquan,SUO Lingyu,JIN Guoliang,WANG Zengyang,HAN Weijie,ZHENG Liansheng,WANG Qiuhong,LIU Lin]
2023 13 [Abstract]()
[ZHANG Huan1,2,HU Bin1,3,HE Liu1,2,GU Cheng1,ZHANG Xiaoming1,ZHENG Lichun1]
2023 13 [Abstract]()
[LYU Yi1,ZHANG Xinyu2,NIE Huifang1,ZHAO Xue1,LI Xun1,WANG Xiaoli1]
2023 13 [Abstract]()
[ZHU Lin,YU Tao,ZHENG Fakang,GONG Haidong]
2023 13 [Abstract]()
[GAO Sheng,MIAO Bailiang,MO Qizhou,ZHAO Yuwan,LIU Jianjun]
2023 13 [Abstract]()
[LU Zijun1,FENG Tongfu2]
2023 13 [Abstract]()
[ZHANG Baihong1,YUE Hongyun2]
2023 13 [Abstract]()
[GU Jun,CHEN Zhenjie,HE Zexi,WANG Haifeng,WU Haichao,LIN Jiawei,DING Mingxia]
2023 13 [Abstract]()
[ZHENG Axiu1,YUAN Jianling1,LUO Botao1,JIE Wei1,2]
2023 13 [Abstract]()
[CHEN Jiezhong1,ZHENG Xiaohong2,YU Yu3]
2023 13 [Abstract]()