Periodical information
三才期刊采编系统
Acquisition System

(1993年创刊 半月刊)
Sponsors
Chinese Anti-cancer Association
Shaanxi Anti-cancer Association of China
Shaanxi Cancer Institute 
Editing & Publishing
Editorial Board of Journal of Modern Oncology
309 Yanta West Road Xi'an Shaanxi Province 710061, P.R.China
Tel:0086-029-85578876
0086-029-85277356
0086-029-85276012
Fax:0086-029-85277356
http://www.xdzlyx.com/
E-mail:sxzlyx@263.net
Chief of Magazine Agency
Geng Qingyi(耿庆义)
Editor-in-Chief & Managing Director
Li Shuye(李树业)
Honorary editor in chief
Fan Daiming(樊代明)
Hao Xishan(郝希山)
Subscriptions
Domestic
Local Post Offices,China Post subscription code 52-297
Overseas
China International Book Trading Corporation
P.O.Box 399,Beijing 100044,China. Code No:M1985
Licence for Advertising
Shaanxi Industrial Commer-cial:6100004000094
Printing
Printing Branch of Xi'an Haoxuan printing Co.Ltd 
CSSN
ISSN 1672-4992
CN 61-1415/R
Price
RMB ¥10.00
US $6.00
    "Modern Oncology" (ISSN1672-4992, CN61-1415/R, semimonthly publication) is a nation-level domestic and foreign public released oncology periodical, proved by "Ministry of Chinese Science and Technique" and "News Publication Administration", also is one of the series periodicals of Chinese Anti-cancer Association. The journal is sponsored by Chinese Anti-cancer Association, Shaanxi Anti-cancer Association of China, Shaanxi Cancer Institute, Shaanxi Medical Academy of China and is managed by Shaanxi Scientific Technical Association. This journal is included by "Source Journals for Chinese Scientific and Technical Papers and Citations", "Chinese Scientific and Technical Core Periodical","A Guide to the Core Journals of China" , "Chemical Abstracts of USA", "Japan Science and Technology Agency(Chinese Bibliographic Database), JST China”, "Chinese Journal Net", "Chinese Academic Journal (CD-ROM Version) Full Text Database", "China Core Journals (Selection) Database", "Chinese Biomedical Literature Database", also is the full text internet journal of "Wanfang Data-Digital Periodical ", the source journal of "China Abstracts of Academic Periodicals"and "Chinese Medical Abstract•Oncology".更多...
[JIAO Haijing1,LI Zhen2,3,HUANG Shaobing2,3,HAN Qiang2,3,RONG Xuezhu2,3,LIU Yang2,3]
2023 21 [Abstract]()
[WANG Qianwen1,2,LI Wenhua1,2,LU Junxia1,2,ZHAO Bin1,2,GENG Yuqing1,2,WANG Xiaofang1,2,WU Xiangwei1,2,3,CHEN Xueling1,2]
2023 21 [Abstract]()
[WANG Huanhuan,MA Junwei,GAO Cancan,ZHAO Jingjing,ZHAO Hong]
2023 21 [Abstract]()
[WANG Qian,SHEN Wei,SUN Bin,LI Yinnan,SHEN Jie,XIA Zhizhong,ZHANG Yunwei]
2023 21 [Abstract]()
[Yunsheng1,LI Ping1,FENG Yiyuan2,WANG Ansheng1,ZHANG Wensi1,ZHAO Haiqi1,ZHANG Xiong2,YANG Hongbin2]
2023 21 [Abstract]()
[CHEN Jinglin1,LIANG Rongxin1,WANG Meijun1,YU Qingqing2]
2023 21 [Abstract]()
[LIU Ruai1,2,WANG Boyong1,2,LIN Yaru1,2,ZI Jiaji1,2,YAN Changbao3,DAI Liping3,YU Min4,XIONG Wei1,2]
2023 21 [Abstract]()
[LU Xinyuan1,FENG Yanlu1,GE Yiling1,XU Siyi1,LI Jie1,WANG Xinhua2,LIANG Geyu1]
2023 21 [Abstract]()
[YANG Xumei1,SONG Xuegang2,YANG Yue1,YANG Xudan1,3,SUN Huajun1,3]
2023 21 [Abstract]()
[LIU Juan1,XU Jun2,JU Ping2,SUN Hongguang2,LIU Chen3]
2023 21 [Abstract]()
[LI Hongen,XIE Hanmin,LYU Peifeng,LIN Xing,ZENG Yihui,ZHANG Yan]
2023 21 [Abstract]()
[LIU Jianping1,2,LONG Yifei1,2,CAI Yimei1,2,MENG Shaowei1,2,DI Ping3]
2023 21 [Abstract]()
[ZHOU Xiaoqiu1,YAN Li2,LI Hongjing2,LI Qing2,SUN Xiyin2,WANG Dongguan2,LI Xingong2]
2023 21 [Abstract]()
[XU Jinji,CAI Qianqian,JU Lingling,CHENG Jun,LI Wei]
2023 21 [Abstract]()
[GAO Keqin,LIU Pengchuan]
2023 21 [Abstract]()
[ZHAO Shandong1,2,ZHENG Meng1,2,WANG Yan1,2,MIAO Liyan1,2]
2023 21 [Abstract]()
[WANG Yaqiong1,SHI Jianhong2,FENG Decheng1,ZHANG Ruobing1,LIU Lina2,CUI Naipeng1]
2023 21 [Abstract]()
[NI Mao,ZHANG Ke,ZENG Fanhao,LI Xiangmeng,TANG Zhenhua,YAN Ruping]
2023 21 [Abstract]()
[XIN Qi1,FU Shuang2,ZHANG Jihong2]
2023 21 [Abstract]()