Home >>2019 05 issue list
[Ying Xiaoping,Xu Bing,Fang Yan,Pan Yanfang,Li Hong,Jiao Peijuan,Rui Ran,Dong Xia,Meng Bobo]

2019 05 [Abstract](945)
[Jin Ke1,Zhao Dan1,Yang Lin2,Zhu Jianmei1]

2019 05 [Abstract](897)
[Ma Nan,Kang Yuan,Cui Yuxin,Li Jing,Zhan Yingzhuan]

2019 05 [Abstract](894)
[Liu Chang,Zhang Zongkai,Jia Jia,Chen Diandian,Ruan Xinjian,Liu Yanfang,Zhang Xia]

2019 05 [Abstract](918)
[Chen Xiaolei1,Yang Xiuli1,Zhou Tianzhu1,Zhou Mengyang1,Li Xinxin1,Zhang Haiyan2,Meng Xin3]

2019 05 [Abstract](944)
[Zhou Yujuan,Wen Qinglian,Liu Zongjunlin,Ni Laichao,Yang Qian,Xiang Zhangqiang]

2019 05 [Abstract](959)
[Lan Lihui1,Wang Wei2,Shao Yue2,Zhao Chenghai2,Bu Xianmin1]

2019 05 [Abstract](969)
[Wei Fang,Li Zhen,Zhou Yong]

2019 05 [Abstract](951)
[Liu Jie,Peng Wei,Gong Zongyue,Xu Xiaohong,Liu Ying]

2019 05 [Abstract](950)
[Xu Hubo,Liu Yunhua,Jiang Yingping,Shen Yongxiang,Chen Youping]

2019 05 [Abstract](978)
[Zhang Chunyi,Liu Rui,Zhao Fan,Liao Xiping,Liu Qiaoyu]

2019 05 [Abstract](1287)
[Wang Meng,Wang Haijun,Cheng Yibing,Lin Li,Wang Zi,Zhou Bingyan]

2019 05 [Abstract](1300)
[Niu Wei,Luo Yahong,Yu Tao,Zhang Yi,Peng Tengfei,Ma Xiaowen,Li Puchen]

2019 05 [Abstract](1082)
[Shi Daiwang,Xu Ran,Shi Wenjun]

2019 05 [Abstract](1030)
[Zeng Fanshun1,Yu Lijuan1,2,Ma Jingquan1,Wang Xin1,Liang Bangyu1]

2019 05 [Abstract](969)
[Li Jingzhang1,Jiang Zhixiong2,Zhang Zhihong1,Liu Qiumei1,Li Min1,Wei Qingqing1,Ni Bingqiang1]

2019 05 [Abstract](1022)
[Tian Xiaodong,Shao Ying,Tang Xiaoying,Wang Lei,Zhang Lang,Li Gang,Cai Kai]

2019 05 [Abstract](1039)
[Xue Penglong1,Li Mengli1,Huo Lichao2,Zhou Yongning3,Guan Quanlin1]

2019 05 [Abstract](1048)
[Wu Zhouguang,Wang Bin,Chen Zimin,Feng Qi,Ye Xiaoshuo,Wang Jianyao]

2019 05 [Abstract](1080)
[Zhou Jianping,Zhang Xinli,Wang Chunmei,Song Xiaolong,Yang Ru]

2019 05 [Abstract](1154)
[Liu Miao,Qi Yue,Tan Mingzi,Jin Shan,Liu Juanjuan,Ye Qiulin,Li Xiao,Liu Qing,Hao Yingying,Lin Bei]

2019 05 [Abstract](1299)
[Yuan Hongyu,Liu Haitao,Wu Qiong,Ge Lei,Zhang Cuilan,Li Ming,Yang Shaoliang,Cai Baopo,Zhao Heliang]

2019 05 [Abstract](1276)
[Dong Xue,Huang Liping]

2019 05 [Abstract](1237)
[Hu Xiaoru,Yang Xianghong]

2019 05 [Abstract](1102)
[Dong Changsheng1,2,Bi Ling3,Que Zujun1,Tian Jianhui1,2]

2019 05 [Abstract](1050)
[Yuan Xiaoning1,2,Ji Juanli1,3,Xu Jiaxin1,Liu Xuewen1,Xiang Yuchen1,Si Yuan1,Liu Ying1]

2019 05 [Abstract](999)
[Xie Tongtong,Hu Jing,Yang Mi,Li Li,Liu Baorui,Qian Xiaoping]

2019 05 [Abstract](993)
[Lu Beiling1,Shi Jianfei2,Peng Jing1,Li Ping1,Li Dan1,Liu Fei1,Gao Fu1,Zhang Xi'an1]

2019 05 [Abstract](1006)
[Tan Xingying,Tang Cuiping,Chen Duke,Zhang Tao]

2019 05 [Abstract](994)
[Chen Jing,Li Zhiwei,Zhang Yanqiao]

2019 05 [Abstract](987)
[Jia Qianyu,Zhang Yingxia]

2019 05 [Abstract](953)